Drogi kontrahencie

Już niedługo wchodzi w życie RODO, czyli nowe unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych.

To dla nas wyjątkowa okazja, aby przy okazji wewnętrznej kontroli naszego systemu bezpieczeństwa w szczególny sposób zadbać o Twoją prywatność, jednocześnie zapewniając Ci indywidulany dostęp do naszych zasobów i aktualizacji dotyczących podejmowanych przez nas inicjatyw.


Kto jest administratorem Państwa danych?
JS spółka z o.o. z siedzibą w Lublinie („JS” Sp. z o.o.), pod adresem ul. Smoluchowskiego 1, 20-474 Lublin zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód VI Wydziała Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000163522, NIP-9461914180, numer REGON: 430817969, tel: 667666108, e-mail: rodo@js.com.pl
Do czego będziemy używać Państwa danych osobowych?
Dane będziemy przetwarzać w celach marketingowych towarów i usług „JS” Sp. z o.o., a jeżeli wyraża Państwo taką zgodę, także w celu marketingowym podmiotów trzecich, przekazanie ich partnerom lub w ramach badań rynkowych (wyłącznie w zakresie na jaki się Państwo zgodzą).
Jak cofnąć zgodę?
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym lub umownym oraz nie stanowi warunku zawarcia umowy. Można wyrazić zarówno wszystkie zgody lub niektóre z nich, jak i nie wyrazić żadnej. W każdej chwili mogą Państwo cofnąć każda zgodę udzieloną „JS” Sp. z o.o. w związku z przetwarzaniem danych osobowych bez ponoszenia negatywnych konsekwencji. Wystarczy wysłać e-mail, zadzwonić lub przesłać wiadomość poczta tradycyjną na wskazane powyżej dane kontaktowe.. Wolę cofnięcia zgody można wyrazić w dowolny sposób, jednym warunkiem jest, aby dotarła ona do naszej wiadomości. Cofnięcie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania Państwa danych przed tym czynem, tzn. do momentu cofnięcia zgody przetwarzania Państwa danych przez „JS” Sp. z o.o.
Jak skontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych?
Można to zrobić telefonicznie pod numerem telefonu 667666108 lub e-maillowo pod adresem: rodo@js.com.pl
Na jakiej podstawie będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?
Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes „JS” Sp. z o.o., tj. marketing bezpośredni swoich towarów i usług. W stosunku do pozostałych celów podstawą przetwarzania danych jest Państwa zgoda.
Kiedy i komu możemy przekazać dane, a komu na pewno ich nie przekażemy?
Jeżeli wyrażą Państwo taką zgodę, udostępnimy Państwa dane osobowe przedsiębiorcom z którymi „JS” Sp. z o.o. współpracuje („partnerzy „JS” SP. z o.o.), by mogli oni je wykorzystywać w celach marketingowych. Aktualna lista partnerów „JS” Sp. z o.o. znajduje się na stronie internetowej „JS” Sp. z o.o. - www.js.com.pl - . Nie będziemy natomiast przekazywać Państwa danych osobowych do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy).
Co mogą Państwo robić z przekazanymi danymi osobowymi?
Mają Państwo prawo do żądania od „JS” Sp. z o.o. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Mogą także Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, a także przenieść je do innego administratora danych.
Do kiedy będziemy przechowywać Państwa dane?
Dane przetwarzane na podstawie zgody będziemy przetwarzać do czasu wycofania przez Państwa zgody. Jeżeli dane będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego celu administratora (tj. marketingu własnych towarów lub usług „JS” Sp. z o.o.) to jedynie do czasu wniesienia sprzeciwu.
Gdzie mogą Państwo wnieść skargę na przetwarzania danych osobowych przez JS Spółka z o.o.?
Obecnie takie skargi kierować można do Generalnego Inspektora Danych Osobowych. Chcielibyśmy jednak zaznaczyć, że wkrótce właściwym organ nadzorczy w tej kwestii może być Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Jak nie będziemy przetwarzać danych osobowych?
Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu (np. profilowaniu), które wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa. Jeżeli „JS” Sp. z o.o. będzie przetwarzać Państwa dane osobowe także w innych celach, np. zawarcie i wykonanie umowy, poinformujemy o tym Państwa oddzielnie.